Vítejte na internetových stránkách advokáta JUDr. Jaroslava Mikuše

Mohu Vám poskytnout komplexní právní služby v rozsahu téměř celého právního řádu České republiky.

A to formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, podání, právních rozborů a jiných listin právního charakteru, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy a správními orgány.

Bližší informace naleznete v části věnované nabízeným službám.

Zápis v registru České advokátní komory